• Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm üniversitelerde okuyan her öğrenci bölümü ve sınıfı fark etmeksizin yarışmamıza katılabilir.
  • Yarışmaya bireysel olarak veya öğrencilerden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilecektir. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Grup halinde yapılan başvurularda grup adına grup temsilcileri başvuruları yapacaktır. Grup adına yapılan başvurularda, başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin tek bir grup adı ile başvuru yapması gerekmektedir.
  • Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
  • Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez
  • Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
  • Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
  • Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur.
  • İstanbul Ticaret Borsası tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.