• Projeler, Özgünlük/Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir. *Kriterlerin değerlendirmedeki ağırlıkları eşittir.
 • Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme): Çevrimiçi  veya elden teslim edilerek alınan başvurular, ilk olarak İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engellenme Komitesi tarafından  incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.
 • İkinci Aşama Değerlendirmesi: Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler, İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engellenme Komitesi tarafından davet edilir.
 • Bölge yarışmalarında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilir.
 • Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi para ödülü verilir.
 • İstanbul Ticaret Borsası gerekli gördüğü hallerde aynı konu hakkında birden fazla yarışma açabilir.
 • Projeler, jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi verilir.
 • İki veya üç öğrencinin yer aldığı projelerin bölge ve final yarışmalarına davet edilmeleri durumunda, yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir, aksi halde proje yarışmadan elenir.
 • Proje başvurularının değerlendirmesi, jüri tarafından objektif olarak yapılır. Jüri kararı kesindir ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

  Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.

 • Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
 • Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
 • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
 • Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi
 • Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
 • Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
 • Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.
 • Derece alan öğrencilere proje başına ödül ödemesi yapılır. Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.
 • Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir.